Praktijkscan – Efficiënt werken

Het praktijkteam gaat – als onderdeel van de praktijkscan – onderzoeken waar het werken in de praktijk efficiënter kan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal principes uit lean denken.
Het zijn een aantal eenvoudige handvatten die je leren anders naar je dagelijkse werk te kijken. Verbeteringen die hieruit zijn in principe niet heel groot of ingrijpend. Je leert continu te blijven verbeteren in kleine stapjes.

Achtergrond van lean

Dit is geen (volledige) lean training. Maar het is wel belangrijk om uit te leggen dat bij lean de klant – oftewel de patiënt – centraal staat. De huisartsenpraktijk is immer een zorgverlenende organisatie. Bij lean gaat het inrichten van dit proces uit wat belangrijk is voor de patiënt.

Belangrijk voor de patiënt
De patiënt wil in de regel goede en tijdige zorg, een advies of doorverwijzing. Dat lukt het best als de zorg geleverd wordt door praktijkmedewerkers met de juiste kennis en vaardigheden, die plezier hebben in hun werk en een goed georganiseerde praktijk.

Belangrijk voor de praktijkmedewerkers
Voor de medewerkers is het van belang dat er een goede, gezonde werksfeer is waarin goed met elkaar wordt samengewerkt, dat er voldoende uitdaging is maar ook niet teveel, de patiënt tevreden is en natuurlijk dat het loon elke maand betaald wordt.

Belangrijk voor de praktijk (eigenaar)
De behoefte van de praktijk(houder) is onder andere dat het imago van de praktijk goed bij patiënten en medewerkers (dus tevreden patiënten én tevreden medewerkers). Maar ook belangrijk is de praktijk financieel gezond is en gezond blijft en dus ook efficiënt georganiseerd is.

Je ziet dus dat de belangen van de patiënt, de praktijkmedewerkers en de praktijkhouder (eigenaar) met elkaar samenhangen en dus allemaal belangrijk zijn.

Goed zorgen voor de patiënt kan alleen als ook goed gezorgd voor de medewerkers en de praktijkorganisatie!

Daar gaan we in dit traject aan werken. Verbeteren van processen door kleine verbeteringen door te voeren. Het gaat over het dagelijkse werk in de praktijk en daarom is de inbreng van alle medewerkers belangrijk.

Vervolg

Hierna komen de volgende onderwerpen aan bod

(1)  Verspillingen

(2)  Knelpunten in de processen

(3)  Knelpunten oplossen

(4)  Werkplek inrichten

(5)  Visuele hulpmiddelen

(6)  Prioriteiten stellen

Bij deze cursus hoort een Werkdocument Praktijkscan – Efficiënt werken. Ter ondersteuning kan je dit printen en je aantekeningen en antwoorden op vragen hier noteren (niet verplicht).

Binnen de praktijk is er een coördinator aangewezen voor de praktijkscan. Heb je vragen dan kan je bij hem of haar terecht.
De coördinator bepaalt de week waarin jullie aan de slag gaan met knelpunten in de processen inventariseren. Voor die tijd moeten jullie onderdeel (1) en (2) van deze cursus hebben afgerond.
De coördinator bepaalt ook de datum waarop jullie mee gaan denken over het oplossen van de knelpunten en prioriteiten stellen. Voor dit tijd moet je onderdeel (3), (4) (5) en (6) hebben afgerond.

Heel veel succes!