Module meldingen

In deze scholing wordt de module Meldingen uitgelegd. In de module Meldingen kan je diverse afwijkingen registreren maar ook complimenten.

Registreer meldingen bij voorkeur direct in eQuse. Dit kan heel gemakkelijk middels een snelkoppeling op je bureaublad. Je hoeft dan niet in te loggen in eQuse!

Overigens mag je de meldingen ook eerst op papier (laten) registreren en ze later invoeren. Dit is wel minder efficiënt (extra handeling). Maar het meest belangrijk is dat er voldoende geregistreerd wordt!

Soorten meldingen

De volgende meldingsformulieren zijn ontwikkeld die jullie gaan gebruiken indien het van toepassing is:

 • Registratie compliment:
  Dit formulier is voor het registreren van complimenten die je ontvangt van patiënten of andere zorgverleners. Niet verplicht maar wel erg waardevol om ook deze te registreren.
 • Registratie (bijna) incident:
  Dit formulier is bedoeld voor melden van incidenten. Hierbij kan je denken aan fouten/afwijkingen die zijn gemaakt of fouten/afwijkingen die bijna zijn ontstaan maar gevolgen hebben of hadden kunnen hebben voor de patiënt. Bijvoorbeeld het verwisselen van urines, verkeerde naam op lab formulier, gegevens uit de ketenzorg worden niet overgenomen in het HIS, verkeerde medicatie is verstrekt en heeft geleid tot schade bij de patiënt, te weinig tijd ingepland voor de POH S etc..
 • Registratie (bijna) ongeval medewerker of agressie van patiënt:
  Op dit formulier meld je (bijna) ongevallen op de werkvloer en als je te maken hebt gehad met een agressieve patiënt. Dit is een verplichting vanuit de Arbowetgeving (bijvoorbeeld een prikincident).
 • Registratie kleine verbetermogelijkheden:
  Dit formulier is bedoeld voor melden van punten waar je tegenaan loopt en die je graag opgelost ziet. Bijvoorbeeld instrumentarium is aan het einde van de dag niet gesteriliseerd, geen inschrijfformulieren meer aanwezig etc..
 • Registratie (mogelijke) datalek/beveiligingsincident:
  Dit formulier vul je in als je het vermoeden hebt dat er mogelijk sprake is van een datalek of beveiligingsincident. Wanneer je deze registratie gebruikt lees je in het proces informatiebeveiliging (Qknop > kwaliteitssysteem SKP > proces Informatiebeveiliging en AVG).
 • Registratie recall (alleen voor apotheekhoudende praktijken):
  Op dit formulier registreer je recalls (oranje hand brieven). Dit formulier is niet verplicht maar kan worden gebruikt wat wel verplicht is kan je lezen in het proces recall (Qknop > kwaliteitssysteem SKP > proces Recall).

Zie onderstaande werkinstructies en instructie video’s voor het maken van een snelkoppeling op de bureaubladen en het registreren, afhandelen en analyseren van meldingen. Ook is beschreven in de werkinstructie hoe je een melding kan registreren in eQuse zonder de snelkoppeling.

Instructievideo snelkoppeling maken op het bureaublad

Instructievideo registreren melding via de snelkoppeling

Instructievideo registreren afhandelen meldingen

Analyseren meldingen

In de kalender staat dat 2 keer per jaar de registraties in de module meldingen geanalyseerd en besproken moeten worden met het team.

Hieronder zie je een filmpje met een instructie hoe je de geregistreerde meldingen kan analyseren.