Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This cursus is currently closed

In deze cursus vind je de volgende onderwerpen:

1.Inleiding
2.Meldcode
3.De kindcheck
4.Zorgplicht vs beroepsgeheim
5.Documentatie PraQties KMS
6.Opdracht voor de praktijk

Er is geen toets. De cursus is vooral bedoeld voor een stuk bewustwording rond dit onderwerp. Uiteindelijk moet het leiden tot het maken van afspraken hoe er met signalen binnen jullie praktijk wordt omgegaan.