Huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze cursus vind je de volgende onderwerpen:

1.Inleiding
2.Meldcode
3.De kindcheck
4.Zorgplicht vs beroepsgeheim
5.Documentatie SKP
6.Opdracht voor de praktijk

Er is geen toets. De cursus is vooral bedoeld voor een stuk bewustwording rond dit onderwerp. Uiteindelijk moet het leiden tot het maken van afspraken hoe er met signalen binnen jullie praktijk wordt omgegaan.