Beknopte samenvatting SKP Kwaliteitssysteem

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Samenwerkende Kwaliteits Praktijken (SKP)

SKP is een formule van PraQties voor huisartsenpraktijken.
Meer informatie over PraQties is te vinden op onze website.

SKP

De praktijk is aangesloten bij SKP. Dit houdt in dat SKP zorgt voor:

  • een door SKP beheerd praktijkmanagementsysteem;
  • het op de hoogte stellen van de praktijk over gewijzigde wet- en regelgeving ondermeer via nieuwsbrieven;
  • uitwisseling van kennis en ervaring d.m.v. best practices;
  • certificering (bezoek door certificerende instantie maximaal 1 keer per 3 jaar);
  • uitvoeren van de interne audit (jaarlijks door PraQties);
  • voordelen door centrale inkoop producten en diensten (waaronder opleidingen).

Uitleg SKP systeem

Inloggen kan via https://secure.equse.nl

Er zijn 2 inlogcodes voor de praktijk:

  • kwaliteit@skp-[naam praktijk]
  • medewerker@skp-[naam praktijk]