Instroommanagement – Efficiënt werken

Het praktijkteam gaat – als onderdeel van het traject instroommangement – onderzoeken waar het werken in de praktijk efficiënter kan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal principes uit lean denken.
Het zijn een aantal eenvoudige handvatten, die je leren anders naar je dagelijkse werk te kijken. Verbeteringen die hieruit voortkomen zijn in principe niet heel groot of ingrijpend. Je leert continu te blijven verbeteren in kleine stapjes.

Achtergrond van lean

Dit is geen (volledige) lean training. Maar het is wel belangrijk om uit te leggen dat bij lean de klant – oftewel de patiënt – centraal staat. De huisartsenpraktijk is immers een zorgverlenende organisatie. Bij lean gaat het inrichten van het proces uit wat belangrijk is voor de patiënt.

Belangrijk voor de patiënt
De patiënt wil in de regel goede en tijdige zorg, een advies of doorverwijzing. Dat lukt het best als de zorg geleverd wordt door praktijkmedewerkers met de juiste kennis en vaardigheden, die plezier hebben in hun werk en een goed georganiseerde praktijk.

Belangrijk voor de praktijkmedewerkers
Voor de medewerkers is het van belang dat er een goede, gezonde werksfeer is waarin goed met elkaar wordt samengewerkt, dat er voldoende uitdaging is maar ook niet teveel, de patiënt tevreden is en natuurlijk dat het loon elke maand betaald wordt.

Belangrijk voor de praktijk (eigenaar)
De behoefte van de praktijk(houder) is onder andere dat het imago van de praktijk goed bij patiënten en medewerkers (dus tevreden patiënten én tevreden medewerkers). Maar ook belangrijk is dat de praktijk financieel gezond is en gezond blijft en dus ook efficiënt georganiseerd is.

Je ziet dus dat de belangen van de patiënt, de praktijkmedewerkers en de praktijkhouder (eigenaar) met elkaar samenhangen en dus allemaal belangrijk zijn.

Goed zorgen voor de patiënt kan alleen als ook goed wordt gezorgd voor de medewerkers en de praktijkorganisatie goed georganiseerd is!

Daar gaan we in dit traject aan werken. Verbeteren van processen door kleine verbeteringen door te voeren. Het gaat over het dagelijkse werk in de praktijk en daarom is de inbreng van alle medewerkers belangrijk.

Daarnaast krijg je via de mail een uitnodiging voor  het invullen een vragenlijst.

Efficiënt werken

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

(1)  Verspillingen

(2)  Knelpunten in de processen

(3)  Knelpunten oplossen

(4)  Werkplek inrichten

(5)  Visuele hulpmiddelen

(6)  Prioriteiten stellen

 

Coördinator

Binnen de praktijk is er een coördinator aangewezen voor de praktijkscan. Heb je vragen dan kan je bij hem of haar terecht.

De coördinator bepaalt de week waarin jullie aan de slag gaan met knelpunten in de processen inventariseren. Voor die tijd moeten jullie onderdeel (1) en (2) van deze cursus hebben afgerond.
De coördinator bepaalt ook de datum waarop jullie mee gaan denken over het oplossen van de knelpunten en prioriteiten stellen. Voor deze datum moet je onderdeel (3), (4) (5) en (6) hebben afgerond.

Heel veel succes!

Traject Instroommanagement – Coördinator

Beste coördinator,

De praktijk is aangemeld voor het Traject Instroommanagement. Hiervoor is de praktijkhouder een overeenkomst aangegaan met PraQties B.V.
Wij hebben jouw naam doorgekregen als coödinator van de praktijkscan.

Dit is de handleiding met de opdrachten en instructies voor de praktijkscan. Als coördinator zorg je er voor dat de opdrachten tijdig worden afgerond.

De start is het moment waarop wij de mail hebben gestuurd met de inlog gegevens.
Voor het afronden van de opdrachten hebben jullie 3 maanden de tijd. Het rapport wordt in de maand daarna besproken. De totale doorlooptijd van de praktijkscan is dus 4 maanden.

Rond de opdrachten niet volgtijdelijk af. Start in ieder geval zo snel mogelijk met Opdracht 4. Hier is het hele team bij betrokken en hier heb je voldoende tijd voor nodig.
Om alle medewerkers hierbij te betrekken hebben wij de personeelslijst nodig. Deze lijst vind je bij opdracht 1.
Vul deze lijst zo spoedig mogelijk in en stuur deze daarna op naar info@praqties.nl. Dan kunnen wij ook de overige medewerkers bij de scan gaan betrekken.

Heel veel succes!

Esther Gjaltema

Praktijkscan – Medewerkersonderzoek

Je ontvangt via de mail een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. Het invullen is volledig anoniem. We vragen dus niet naar je naam.
Om inzicht te hebben in wie de vragenlijst heeft ingevuld en opgestuurd vragen we wel of je wilt melden wanneer je dit hebt gedaan.

Ga naar “Invullen en versturen van de vragenlijst Medewerkersonderzoek”.

Praktijkscan – Coördinator

Beste coördinator,

De praktijk is aangemeld voor de praktijkscan. Hiervoor is de praktijkhouder een overeenkomst aangegaan met PraQties B.V.
Wij hebben jouw naam doorgekregen als coödinator van de praktijkscan.

Dit is de handleiding met de opdrachten en instructies voor de praktijkscan. Als coördinator zorg je er voor dat de opdrachten tijdig worden afgerond.

De start is het moment waarop wij de mail hebben gestuurd met de inlog gegevens.
Voor het afronden van de opdrachten hebben jullie 3 maanden de tijd. Het rapport wordt in de maand daarna besproken. De totale doorlooptijd van de praktijkscan is dus 4 maanden.

Rond de opdrachten niet volgtijdelijk af. Start in ieder geval zo snel mogelijk met Opdracht 4. Hier is het hele team bij betrokken en hier heb je voldoende tijd voor nodig.
Om alle medewerkers hierbij te betrekken hebben wij de personeelslijst nodig. Deze lijst vind je bij opdracht 1.
Vul deze lijst zo spoedig mogelijk in en stuur deze daarna op naar info@praqties.nl. Dan kunnen wij ook de overige medewerkers bij de scan gaan betrekken.

Heel veel succes!

Esther Gjaltema

Praktijkscan – Efficiënt werken

Het praktijkteam gaat – als onderdeel van de praktijkscan – onderzoeken waar het werken in de praktijk efficiënter kan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal principes uit lean denken.
Het zijn een aantal eenvoudige handvatten, die je leren anders naar je dagelijkse werk te kijken. Verbeteringen die hieruit voortkomen zijn in principe niet heel groot of ingrijpend. Je leert continu te blijven verbeteren in kleine stapjes.

Achtergrond van lean

Dit is geen (volledige) lean training. Maar het is wel belangrijk om uit te leggen dat bij lean de klant – oftewel de patiënt – centraal staat. De huisartsenpraktijk is immers een zorgverlenende organisatie. Bij lean gaat het inrichten van het proces uit wat belangrijk is voor de patiënt.

Belangrijk voor de patiënt
De patiënt wil in de regel goede en tijdige zorg, een advies of doorverwijzing. Dat lukt het best als de zorg geleverd wordt door praktijkmedewerkers met de juiste kennis en vaardigheden, die plezier hebben in hun werk en een goed georganiseerde praktijk.

Belangrijk voor de praktijkmedewerkers
Voor de medewerkers is het van belang dat er een goede, gezonde werksfeer is waarin goed met elkaar wordt samengewerkt, dat er voldoende uitdaging is maar ook niet teveel, de patiënt tevreden is en natuurlijk dat het loon elke maand betaald wordt.

Belangrijk voor de praktijk (eigenaar)
De behoefte van de praktijk(houder) is onder andere dat het imago van de praktijk goed bij patiënten en medewerkers (dus tevreden patiënten én tevreden medewerkers). Maar ook belangrijk is dat de praktijk financieel gezond is en gezond blijft en dus ook efficiënt georganiseerd is.

Je ziet dus dat de belangen van de patiënt, de praktijkmedewerkers en de praktijkhouder (eigenaar) met elkaar samenhangen en dus allemaal belangrijk zijn.

Goed zorgen voor de patiënt kan alleen als ook goed wordt gezorgd voor de medewerkers en de praktijkorganisatie goed georganiseerd is!

Daar gaan we in dit traject aan werken. Verbeteren van processen door kleine verbeteringen door te voeren. Het gaat over het dagelijkse werk in de praktijk en daarom is de inbreng van alle medewerkers belangrijk.

Daarnaast krijg je via de mail een uitnodiging voor  het invullen een vragenlijst.

Efficiënt werken

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

(1)  Verspillingen

(2)  Knelpunten in de processen

(3)  Knelpunten oplossen

(4)  Werkplek inrichten

(5)  Visuele hulpmiddelen

(6)  Prioriteiten stellen

 

Werkdocument

Bij deze cursus hoort een Werkdocument Praktijkscan – Efficiënt werken. Ter ondersteuning kan je dit printen en je aantekeningen en antwoorden op vragen hier noteren (niet verplicht). Je kan ook een reactie achterlaten bij de afronding van bepaalde lessen.

Coördinator

Binnen de praktijk is er een coördinator aangewezen voor de praktijkscan. Heb je vragen dan kan je bij hem of haar terecht.

De coördinator bepaalt de week waarin jullie aan de slag gaan met knelpunten in de processen inventariseren. Voor die tijd moeten jullie onderdeel (1) en (2) van deze cursus hebben afgerond.
De coördinator bepaalt ook de datum waarop jullie mee gaan denken over het oplossen van de knelpunten en prioriteiten stellen. Voor deze datum moet je onderdeel (3), (4) (5) en (6) hebben afgerond.

Heel veel succes!

Uit te vullen medicatie: wat mag wel en wat mag niet? (cursus voor de apotheekhoudende huisartsenpraktijk)

In deze cursus vind je de volgende onderwerpen:

 1. Wat zijn risicovolle stoffen en hoe ga je hiermee om?
 2. Wat is het verschil tussen risico stoffen en risicovolle stoffen
 3. Hoe ga je om met medicatie die niet wordt geleverd in de originele verpakking
 4. Kennistoets
 5. Bewijs van deelname

Deze cursus is bedoeld voor apothekersassistentes, doktersassistentes die werkzaamheden uitvoeren in de apotheek en de apotheekhoudende huisartsen.

Het doel is om bewustwording van werkgever en werknemer te vergroten en zo de blootstelling aan risicovolle stoffen te beperken en de houdbaarheid van medicatie in acht te nemen.

 

Wij kijken met regelmaat of de verwijzingen naar websites nog werken en juist zijn, mocht dit niet het geval zijn zouden jullie ons dan een mail willen sturen naar info@praqties.nl? Alvast bedankt.

Beknopte samenvatting SKP Kwaliteitssysteem

Samenwerkende Kwaliteits Praktijken (SKP)

SKP is een formule van PraQties voor huisartsenpraktijken.
Meer informatie over PraQties is te vinden op onze website.

SKP

De praktijk is aangesloten bij SKP. Dit houdt in dat SKP zorgt voor:

 • een door SKP beheerd praktijkmanagementsysteem;
 • het op de hoogte stellen van de praktijk over gewijzigde wet- en regelgeving ondermeer via nieuwsbrieven;
 • uitwisseling van kennis en ervaring d.m.v. best practices;
 • certificering (bezoek door certificerende instantie maximaal 1 keer per 3 jaar);
 • uitvoeren van de interne audit (jaarlijks door PraQties);
 • voordelen door centrale inkoop producten en diensten (waaronder opleidingen).

Uitleg SKP systeem

Inloggen kan via https://secure.equse.nl

Er zijn 2 inlogcodes voor de praktijk:

 • kwaliteit@skp-[naam praktijk]
 • medewerker@skp-[naam praktijk]

 

 

Patiënttevredenheidsonderzoek (uitdelen, verwerken en analyseren vragenlijsten)

In deze korte cursus wordt uitgelegd hoe je het patiëntentevredenheidsonderzoek kan uitvoeren.

Elke praktijk moet (minimaal) één keer in de 3 jaar een onderzoek doen naar de tevredenheid van de patiënten (PTO). Dit mag op basis van eigen vragen. SKP heeft daarom een eigen vragenlijst ontwikkeld die de praktijk/medisch centrum kan gebruiken. Voor meerdere huisartsenpraktijken onder één dak of als de wens is een onderzoek per huisarts uit te voeren is dit ook mogelijk. Een onderzoek per huisarts is dus niet verplicht!

Belangrijk: er kunnen zorgverzekeraars zijn die een specifiek onderzoek eisen – PREM/CQI, dit is dan vermeld in de contracten. Kijk dus altijd jullie gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar na. Indien dit van toepassing is dan is de vragenlijst van SKP niet toereikend.

Stap 1: Zoek in eQuse de vragenlijst inclusief uitleg op. Deze is gekoppeld aan de module SKP kwaliteitssysteem > Beleid, organisatie en kwaliteitssysteem – monitoren, meten, analyseren, verbeteren.

Stap 2: Voer het patiënttevredenheidsonderzoek uit binnen de praktijk.

Stap 3: De ingevulde vragenlijsten kunnen worden geregistreerd in eQuse middels een flexlijst. Ga naar Qknop>flexlijsten>registreren.

Voor de huisartsenpraktijk, let op dat geregistreerd wordt op het juiste formulier. Er zijn namelijk twee soorten flexlijsten: voor een onderzoek voor één huisartsenpraktijk/medisch centrum en onderzoek meerdere huisartsenpraktijken onder één dak / onderzoek per huisarts.

Stap 4: Als alle ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt kan er een analyse worden gemaakt.

Klik deze werkinstructie patiënttevredenheidsonderzoek invoeren en analyseren aan om te lezen hoe je zelf de ingevulde vragenlijsten kan invoeren en analyseren in eQuse.

Stap 5: Bespreek het resultaat van het PTO in het team en bepaal welke verbetermaatregelen nodig / wenselijk zijn. Noteer deze in eQuse > module Verbeteren.

 

 

Informatiebeveiliging en AVG

Deze cursus kan steeds opnieuw worden gedaan. Ook als bepaalde onderdelen als “afgerond” gemeld zijn.
Klik gewoon de betreffende les aan (hieronder of hiernaast).

Als er vragen zijn, dan horen wij die graag. Bij voorkeur via info@praqties.nl

Heel veel succes!

 

Esther Gjaltema
PraQties BV

Implementeren SKP praktijkmanagementsysteem – (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk

Dit traject gaat jullie begeleiden bij de implementatie van het SKP praktijkmanagementsysteem.

Het traject bestaat uit meerdere opdrachten. Ze zijn onderaan en rechts in het scherm te vinden.

Het is belangrijk met opdracht 1 te starten. Daarna kan de volgorde zelf worden bepaald.

Opdracht 7 – het uitvoeren van een patiënttevredenheidsonderzoek – hoeft alleen gedaan te worden als het laatste onderzoek langer dan 3 jaar geleden is uitgevoerd.

Andere tips:

 • Hebben jullie reeds een eQuse account start dan verschillende internet browsers op en log in beide in met de inloggegevens. Je kan dan de gegevens knippen en plakken vanuit het “oude” eQuse account naar het nieuwe account.
 • Het gehele praktijkmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en SKP zorgt ervoor dat het systeem daaraan blijft voldoen. Dus ga geen protocollen, formulieren etc. ontwikkelen omdat er mogelijk iets ontbreekt. Dit geldt ook voor de acties in de kalender.

Bij twijfel bel (06 570 666 14) of mail (skp@praqties.nl) ons daarvoor zijn wij er. Dat bespaart een hoop tijd!

 • Nog even een bonus tip: maak een snelkoppeling voor eQuse op het bureaublad van de computer, zodat iedereen eenvoudig in kan loggen.
  Wil je weten hoe dat moet? Zie onderstaande instructie!

 

Heel veel succes!

Maranda en Esther

PraQties BV

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze cursus vind je de volgende onderwerpen:

1.Inleiding
2.Meldcode
3.De kindcheck
4.Zorgplicht vs beroepsgeheim
5.Documentatie SKP
6.Opdracht voor de praktijk

Er is geen toets. De cursus is vooral bedoeld voor een stuk bewustwording rond dit onderwerp. Uiteindelijk moet het leiden tot het maken van afspraken hoe er met signalen binnen jullie praktijk wordt omgegaan.

Efficiënter werken in de praktijk

In de cursus behandelen we 3 onderwerpen: Verspillingen, Rework en 5S.
Deze onderwerpen helpen je bij het opsporen van mogelijkheden om efficiënter te werken in de praktijk.

 • wat wordt verstaan onder verspilling
 • welke soorten verspillingen zijn er
 • hoe kan je verspillingen opsporen in jullie praktijk