Implementeren SKP praktijkmanagementsysteem – NPA

Dit traject gaat jullie begeleiden bij de implementatie van het SKP praktijkmanagementsysteem.

Het traject bestaat uit meerdere opdrachten. Ze zijn onderaan en rechts in het scherm te vinden.

Het is belangrijk met opdracht 1 te starten. Daarna kan de volgorde zelf worden bepaald.

Opdracht 7 – het uitvoeren van een patiënttevredenheidsonderzoek – hoeft alleen gedaan te worden als het laatste onderzoek langer dan 3 jaar geleden is uitgevoerd.

Andere tips:

 • Hebben jullie reeds een eQuse account start dan verschillende internet browsers op en log in beide in met de inloggegevens. Je kan dan de gegevens knippen en plakken vanuit het “oude” eQuse account naar het nieuwe account.
 • Het gehele praktijkmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en SKP zorgt ervoor dat het systeem daaraan blijft voldoen. Dus ga geen protocollen, formulieren etc. ontwikkelen omdat er mogelijk iets ontbreekt. Dit geldt ook voor de acties in de kalender.

Bij twijfel bel (06 570 666 14) of mail (skp@praqties.nl) ons daarvoor zijn wij er. Dat bespaart een hoop tijd!

 • Nog even een bonus tip: maak een snelkoppeling voor eQuse op het bureaublad van de computer, zodat iedereen eenvoudig in kan loggen.
  Wil je weten hoe dat moet? Zie onderstaande instructie!

 

Heel veel succes!

Maranda en Esther

PraQties BV

Module meldingen

In deze scholing wordt de module Meldingen uitgelegd. In de module Meldingen kan je diverse afwijkingen registreren maar ook complimenten.

Registreer meldingen bij voorkeur direct in eQuse. Dit kan heel gemakkelijk middels een snelkoppeling op je bureaublad. Je hoeft dan niet in te loggen in eQuse!

Overigens mag je de meldingen ook eerst op papier (laten) registreren en ze later invoeren. Dit is wel minder efficiënt (extra handeling). Maar het meest belangrijk is dat er voldoende geregistreerd wordt!

Soorten meldingen

De volgende meldingsformulieren zijn ontwikkeld die jullie gaan gebruiken indien het van toepassing is:

 • Registratie compliment:
  Dit formulier is voor het registreren van complimenten die je ontvangt van patiënten of andere zorgverleners. Niet verplicht maar wel erg waardevol om ook deze te registreren.
 • Registratie (bijna) incident:
  Dit formulier is bedoeld voor melden van incidenten. Hierbij kan je denken aan fouten/afwijkingen die zijn gemaakt of fouten/afwijkingen die bijna zijn ontstaan maar gevolgen hebben of hadden kunnen hebben voor de patiënt. Bijvoorbeeld het verwisselen van urines, verkeerde naam op lab formulier, gegevens uit de ketenzorg worden niet overgenomen in het HIS, verkeerde medicatie is verstrekt en heeft geleid tot schade bij de patiënt, te weinig tijd ingepland voor de POH S etc..
 • Registratie (bijna) ongeval medewerker of agressie van patiënt:
  Op dit formulier meld je (bijna) ongevallen op de werkvloer en als je te maken hebt gehad met een agressieve patiënt. Dit is een verplichting vanuit de Arbowetgeving (bijvoorbeeld een prikincident).
 • Registratie kleine verbetermogelijkheden:
  Dit formulier is bedoeld voor melden van punten waar je tegenaan loopt en die je graag opgelost ziet. Bijvoorbeeld instrumentarium is aan het einde van de dag niet gesteriliseerd, geen inschrijfformulieren meer aanwezig etc..
 • Registratie (mogelijke) datalek/beveiligingsincident:
  Dit formulier vul je in als je het vermoeden hebt dat er mogelijk sprake is van een datalek of beveiligingsincident. Wanneer je deze registratie gebruikt lees je in het proces informatiebeveiliging (Qknop > kwaliteitssysteem SKP > proces Informatiebeveiliging en AVG).
 • Registratie recall (alleen voor apotheekhoudende praktijken):
  Op dit formulier registreer je recalls (oranje hand brieven). Dit formulier is niet verplicht maar kan worden gebruikt wat wel verplicht is kan je lezen in het proces recall (Qknop > kwaliteitssysteem SKP > proces Recall).

Zie onderstaande werkinstructies en instructie video’s voor het maken van een snelkoppeling op de bureaubladen en het registreren, afhandelen en analyseren van meldingen. Ook is beschreven in de werkinstructie hoe je een melding kan registreren in eQuse zonder de snelkoppeling.

Instructievideo snelkoppeling maken op het bureaublad

Instructievideo registreren melding via de snelkoppeling

Instructievideo registreren afhandelen meldingen

Analyseren meldingen

In de kalender staat dat 2 keer per jaar de registraties in de module meldingen geanalyseerd en besproken moeten worden met het team.

Hieronder zie je een filmpje met een instructie hoe je de geregistreerde meldingen kan analyseren.

 

Uit te vullen medicatie: wat mag wel en wat mag niet? (cursus voor de apotheekhoudende huisartsenpraktijk)

In deze cursus vind je de volgende onderwerpen:

 1. Wat zijn risicovolle stoffen en hoe ga je hiermee om?
 2. Wat is het verschil tussen risico stoffen en risicovolle stoffen
 3. Hoe ga je om met medicatie die niet wordt geleverd in de originele verpakking
 4. Kennistoets
 5. Bewijs van deelname

Deze cursus is bedoeld voor apothekersassistentes, doktersassistentes die werkzaamheden uitvoeren in de apotheek en de apotheekhoudende huisartsen.

Het doel is om bewustwording van werkgever en werknemer te vergroten en zo de blootstelling aan risicovolle stoffen te beperken en de houdbaarheid van medicatie in acht te nemen.

 

Wij kijken met regelmaat of de verwijzingen naar websites nog werken en juist zijn, mocht dit niet het geval zijn zouden jullie ons dan een mail willen sturen naar info@praqties.nl? Alvast bedankt.

Beknopte samenvatting SKP Kwaliteitssysteem

Samenwerkende Kwaliteits Praktijken (SKP)

SKP is een formule van PraQties voor huisartsenpraktijken.
Meer informatie over PraQties is te vinden op onze website.

SKP

De praktijk is aangesloten bij SKP. Dit houdt in dat SKP zorgt voor:

 • een door SKP beheerd praktijkmanagementsysteem;
 • het op de hoogte stellen van de praktijk over gewijzigde wet- en regelgeving ondermeer via nieuwsbrieven;
 • uitwisseling van kennis en ervaring d.m.v. best practices;
 • certificering (bezoek door certificerende instantie maximaal 1 keer per 3 jaar);
 • uitvoeren van de interne audit (jaarlijks door PraQties);
 • voordelen door centrale inkoop producten en diensten (waaronder opleidingen).

Uitleg SKP systeem

Inloggen kan via https://secure.equse.nl

Er zijn 2 inlogcodes voor de praktijk:

 • kwaliteit@skp-[naam praktijk]
 • medewerker@skp-[naam praktijk]

 

 

Patiënttevredenheidsonderzoek (uitdelen, verwerken en analyseren vragenlijsten)

In deze korte cursus wordt uitgelegd hoe je het patiëntentevredenheidsonderzoek kan uitvoeren.

Elke praktijk moet (minimaal) één keer in de 3 jaar een onderzoek doen naar de tevredenheid van de patiënten (PTO). Dit mag op basis van eigen vragen. SKP heeft daarom een eigen vragenlijst ontwikkeld die de praktijk/medisch centrum kan gebruiken. Voor meerdere huisartsenpraktijken onder één dak of als de wens is een onderzoek per huisarts uit te voeren is dit ook mogelijk. Een onderzoek per huisarts is dus niet verplicht!

Belangrijk: er kunnen zorgverzekeraars zijn die een specifiek onderzoek eisen – PREM/CQI, dit is dan vermeld in de contracten. Kijk dus altijd jullie gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar na. Indien dit van toepassing is dan is de vragenlijst van SKP niet toereikend.

Stap 1: Zoek in eQuse de vragenlijst inclusief uitleg op. Deze is gekoppeld aan de module SKP kwaliteitssysteem > Beleid, organisatie en kwaliteitssysteem – monitoren, meten, analyseren, verbeteren.

Stap 2: Voer het patiënttevredenheidsonderzoek uit binnen de praktijk.

Stap 3: De ingevulde vragenlijsten kunnen worden geregistreerd in eQuse middels een flexlijst. Ga naar Qknop>flexlijsten>registreren.

Voor de huisartsenpraktijk, let op dat geregistreerd wordt op het juiste formulier. Er zijn namelijk twee soorten flexlijsten: voor een onderzoek voor één huisartsenpraktijk/medisch centrum en onderzoek meerdere huisartsenpraktijken onder één dak / onderzoek per huisarts.

Stap 4: Als alle ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt kan er een analyse worden gemaakt.

Klik deze werkinstructie patiënttevredenheidsonderzoek invoeren en analyseren aan om te lezen hoe je zelf de ingevulde vragenlijsten kan invoeren en analyseren in eQuse.

Stap 5: Bespreek het resultaat van het PTO in het team en bepaal welke verbetermaatregelen nodig / wenselijk zijn. Noteer deze in eQuse > module Verbeteren.

 

 

IHCH – implementatie kwaliteitssysteem

Dit traject gaat jullie begeleiden bij de implementatie van het kwaliteitssysteem.
Het traject bestaat uit onderstaande opdrachten.

Vooraf nog even een tip: maak een snelkoppeling voor eQuse op het bureaublad van de computer, zodat iedereen eenvoudig in kan loggen.

 

Kom je er niet uit? Stel je vraag via info@praqtiesplus.nl of bel (06 50 846 746)

Wil je weten hoe dat moet? Zie onderstaande instructie!

Heel veel succes!

Esther Gjaltema en Maranda Doornbos
PraQties+

Implementeren SKP kwaliteitssysteem – Openbare Apotheek

Dit traject gaat jullie begeleiden bij de implementatie van het SKP kwaliteitssysteem.

Het traject bestaat uit onderstaande opdrachten.
Het is belangrijk met opdracht 1 te starten. Daarna kan de volgorde zelf worden bepaald.

Andere tips:

 • Als de apotheek al gecertificeerd is, focus dan alleen op de “Checks voor de apotheek” en de “Acties voor de apotheek” die staan beschreven in de processen.
 • Hebben jullie reeds een eQuse account start dan verschillende internet browsers op en log in beide in met de inloggegevens. Je kan dan de gegevens knippen en plakken vanuit het “oude” eQuse account naar het nieuwe account.
 • Het gehele kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde eisen en SKP zorgt ervoor dat het systeem daaraan blijft voldoen. Wees daarom spaarzaam met het toevoegen van protocollen, formulieren etc. Dit geldt ook voor de acties in de kalender.

Bij twijfel bel (06 570 666 14) of mail (info@praqties.nl) ons daarvoor zijn wij er. Dat bespaart een hoop tijd!

 • Nog even een bonus tip: maak een snelkoppeling voor eQuse op het bureaublad van de computer, zodat iedereen eenvoudig in kan loggen.
  Wil je weten hoe dat moet? Zie onderstaande instructie!

 

Heel veel succes!

 

Esther Gjaltema en Maranda Doornbos
Stichting Kwaliteit PraQties+ (SKP)

Informatiebeveiliging en AVG

Deze cursus kan steeds opnieuw worden gedaan. Ook als bepaalde onderdelen als “afgerond” gemeld zijn.
Klik gewoon de betreffende les aan (hieronder of hiernaast).

Als er vragen zijn, dan horen wij die graag. Bij voorkeur via info@praqties.nl

Heel veel succes!

Esther Gjaltema & Maranda Doornbos

Implementeren SKP praktijkmanagementsysteem – (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk

Dit traject gaat jullie begeleiden bij de implementatie van het SKP praktijkmanagementsysteem.

Het traject bestaat uit meerdere opdrachten. Ze zijn onderaan en rechts in het scherm te vinden.

Het is belangrijk met opdracht 1 te starten. Daarna kan de volgorde zelf worden bepaald.

Opdracht 7 – het uitvoeren van een patiënttevredenheidsonderzoek – hoeft alleen gedaan te worden als het laatste onderzoek langer dan 3 jaar geleden is uitgevoerd.

Andere tips:

 • Hebben jullie reeds een eQuse account start dan verschillende internet browsers op en log in beide in met de inloggegevens. Je kan dan de gegevens knippen en plakken vanuit het “oude” eQuse account naar het nieuwe account.
 • Het gehele praktijkmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en SKP zorgt ervoor dat het systeem daaraan blijft voldoen. Dus ga geen protocollen, formulieren etc. ontwikkelen omdat er mogelijk iets ontbreekt. Dit geldt ook voor de acties in de kalender.

Bij twijfel bel (06 570 666 14) of mail (skp@praqties.nl) ons daarvoor zijn wij er. Dat bespaart een hoop tijd!

 • Nog even een bonus tip: maak een snelkoppeling voor eQuse op het bureaublad van de computer, zodat iedereen eenvoudig in kan loggen.
  Wil je weten hoe dat moet? Zie onderstaande instructie!

 

Heel veel succes!

Maranda en Esther

PraQties BV

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze cursus vind je de volgende onderwerpen:

1.Inleiding
2.Meldcode
3.De kindcheck
4.Zorgplicht vs beroepsgeheim
5.Documentatie SKP
6.Opdracht voor de praktijk

Er is geen toets. De cursus is vooral bedoeld voor een stuk bewustwording rond dit onderwerp. Uiteindelijk moet het leiden tot het maken van afspraken hoe er met signalen binnen jullie praktijk wordt omgegaan.

Verspillingen

In deze cursus leer je:

 • wat wordt verstaan onder verspilling
 • welke soorten verspillingen zijn er
 • hoe kan je verspillingen opsporen in jullie praktijk